Fra d. 19. juni til d. 1. august 2014 er Forsamlingshuset lukket for udlejning og møder mv.
Årsagen er, at der i den periode sker en gennemgribende ombygning af køkken og Bondestue.

Herunder til venstre en række "før" billeder, og i højre
kolonner "nu-billeder" efterhånden som projektet skrider.
 

 

FØR

NU